Biloba gaat voor een integrale aanpak en co-creatie, dit vanuit een waarderende benadering

Integrale aanpak

Een integrale aanpak betekent dat Biloba inzet op zowel de cultuur (visie, leiderschap, communicatie, samenwerking) als de structuur  (procesanalyse en -optimalisatie, macro- en microstructuur en ondersteunende systemen) van de organisatie. (model integrale aanpak zie www.flanderssynergy.be). Biloba hecht veel belang aan de missie, visie van een organisatie: wat is het hogere doel dat de organisatie nastreeft?​ Welke rol wil de organisatie in de toekomst spelen? Op dit fundament wordt de organisatie gebouwd: hoe wordt de organisatie best ingericht om dit te bereiken?  
Co-creatie

Biloba kiest ervoor om SAMEN te creëren. Binnen onze trajecten gaan we, samen met de medewerkers, samen met de stakeholders aan de slag. Er wordt samen gedroomd, ontwikkeld, ontworpen en geïmplementeerd. 
Waarderende benadering

Biloba gelooft en vertrekt hierbij vanuit wat goed loopt, vanuit de kracht van organisaties, teams en mensen. We hanteren hiervoor het model van Appreciative inquiry. Dit is een verandermodel dat inzet op het onderzoeken van wat werkt, om van daaruit  te bepalen wat in de toekomst kan of zou moeten veranderen. Deze oplossingsgerichte benadering pakt wel degelijk de nodige zaken aan. De energie die hierbij ontstaat, is positief en geeft goesting, creëert eigenaarschap en verbinding.


Kracht van Biloba 

Biloba is theroretisch onderbouwd in al het bovenstaande, maar nog krachtiger is de praktijkervaring, waarop we kunnen steunen.

Mijn ervaring als directeur in het WZC en het traject dat werd afgelegd maakt dat ik heel realistisch en met de voeten op de grond trajecten kan begeleiden. In het WZC maakten een grote reorganisatie door. Ik heb zelf met mijn 'botten' in de modder gestaan, ik heb het startschot gegeven, het hobbelige pad mee bewandeld en vooral geproefd van het resultaat. Onderweg heb ik enorm veel geleerd, zowel in trainingen als in de praktijk. Dat maakt dat ik goesting heb, dat maakt dat ik er in geloof! Lynn Cools

Hierover meer weten? Zie het filmpje en het artikel hieronder.


Filmpje over reorganisatie in Sint-Carolus: Zin om te kijken? bilobaverbindt