image-219159-website_foto.jpg
Lynn Cools

Mijn verhaal....

 …. het klopt.

Door Biloba op te richten, zet ik mijn professionele missie verder.

Geïnspireerd door vele ervaringen tijdens mijn loopbaan in het verpleegkundig onderwijs, ontwikkelde ik een visie op (ouderen)zorg. Het is een heel menselijke visie, gebaseerd op gelijkwaardigheid en menselijkheid: de 'ja-cultuur' van HM Beckers prikkelde me, de theorie van presente zorg, het belang van ethisch zorg verlenen, ....

Bekeken vanuit de kant van de zorgverlener vertrek ik vanuit de filosofie van  'integrerende verpleegkunde': verantwoordelijkheid geven aan medewerkers, zodat zij vanuit het horen van het appèl van de zorgvrager hun rol kunnen invullen.

Professionalisering heeft er in veel organisaties toe geleid dat regelcapaciteit bij zorgverleners heel klein werd: het werk wordt verengd tot het uitvoeren van procedures, tot het uitvoeren van een deelaspect van het 'werk' en de organisatie wordt het doel in plaats van het middel.​​ Het eigenaarschap en verantwoordelijkheid verkleinen hierdoor bij de medewerkers.

Veel behoeften van onze klanten worden dan ook niet gehoord of ingevuld. 

​​​Na een carrière van 11 jaar in het onderwijs werd ik directeur van een WZC en kreeg ik de kans om  mijn visie in de praktijk te brengen. 

​Geen gemakkelijke missie. 

 'Je kan gemakkelijk wilde ganzen tam maken,

moeilijker wordt het wanneer je die tamme ganzen terug wild wil maken.'


​Stap voor stap echter veranderde de organisatiecultuur: van organisatiegestuurd naar vraaggebaseerd, van vertrekken vanuit regels (moetens en mogens) naar vertrekken vanuit waarden en principes, ...

Een transitie waar zowel de klant als de medewerker voordeel bij hadden.

​​Met de ervaring van het WZC in mijn rugzak en vooral overtuigd van het effect van dergelijke transitie, ben ik klaar om ook andere organisaties te ondersteunen bij verandertrajecten.

Ik ben een innovator, een inspirator, een leer- en veranderarchitect. 

Ik geloof dat teams en medewerkers die voldoende regelcapaciteit hebben, in staat zijn om zich aan te passen aan de noden en vragen van de dag, waardoor de klant de aandacht krijgt die hij of zij nodig heeft en de medewerker met goesting aan het werk is.

​Dat is de oorsprong van BilobaDank aan de vele mensen die mij wisten te inspireren tijdens de voorbije jaren. Ik kijk ernaar uit om verbinding te scheppen, om mensen in hun kracht te zetten.

PS: benieuwd naar mijn opleidingen? Zie Linked-In.​

Tot gauw, Lynn Cools


Iedereen wist dat het niet kon, tot iemand kwam die dat niet wist. (Epictetus)