Biloba werkt op maat:

als begeleider, spreker, trainer en coach gaan we mee op het pad dat je wenst te bewandelen. 


Begeleiding van organisaties

Biloba ondersteunt organisaties in verschillende aspecten van organisatievoering: van het bepalen van een missie en visie tot het ontwerpen en invoeren van een nieuwe organisatiestructuur. Biloba begeleidt kleine en grote projecten.  

Begeleiding van teams
 
In grote verandertrajecten is het cruciaal om met de teams aan de slag te gaan. Vaak komen medewerkers in een onzekere periode terecht. We dienen hen begeleid los te laten, begeleid meer verantwoordelijkheden te geven. Biloba begeleidt teams, zodat ze kunnen groeien. Dit kan gaan van het organiseren van teamgesprekken, over het opstellen van een teamcharter tot het bepalen van in te vullen 'rollen'. Eveneens kan Biloba een rol spelen bij steeds terugkerende struikelblokken in een team. 

Leiderschapsgroei

Biloba ondersteunt aan eerstelijnsleidinggevenden bij het zoeken naar evenwicht tussen hun verschillende rollen: 'manager', 'coach',  'leider'. We staan hen bij via intervisies en/of individuele coaching. ( 360° feedback, teamgesprekken, opstellen van je paspoort als leider, advies rond volgen van bepaalde ontwikkeltrajecten,...)

Inspiratiesessies

Het creëren van goesting in gans de organisatie is essentieel om zaken echt in beweging te brengen. Een inspiratiesessie is ideaal als kick-off voor een organisatietransitie, als 'goestingmaker', als oproep tot betrokkenheid en mede-eigenaarschap.
Thema's waarbij we ons als een vis in het water voelen, zijn thema's waarbij we mogen en kunnen prikkelen: een kritische kijk op organisaties, klantgericht werken, de ‘ja-cultuur’, verbindende communicatie, waarderende benadering, link tussen professionaliteit en ethiek, maar ook organisatiegerelateerde zaken zoals: hoe verander je een organisatiecultuur?, de kracht en motivatie van medewerkers, van 'manager' naar 'leider', zelforganiserende teams, het belang van en evolutie naar zelforganiserende teams, blik op innovatief organiseren... We werken op maat, we brengen de boodschap die moet gebracht worden.

Deelname denkoefeningen

Vanuit onze brede ervaring, kennis en kunde kan Biloba (Lynn Cools) een goede deelnemer zijn tijdens brainstormmomenten. Onze kritische ingesteldheid, onze creativiteit en ons 'denken in mogelijkheden in plaats van in problemen' zijn verhelderend en verrijkend. 

Training en opleidingen op maat 

Trainingen in het kader van management, leiderschap, communicatie, opleiding rond appreciatieve inquiry, verandermanagement of innovatieve arbeidsorganisatie: tijdens een gesprek kan duidelijk worden of Biloba (Lynn Cools) iets kan bieden.